zeelenberg leercirkel

zeelenberg - leercirkel

Samenwerking met Zeelenberg A&O

Overheden en organisaties willen sterk innoveren en werken steeds meer samen. Deze ambitie vraagt van de organisatie transitiesturing. Transitiesturing bestaat uit “groot denken, klein doen”.


De organisatie Zeelenberg draagt met de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ bij aan deze transitie-ambitie. Kern van de leergang is ‘inzicht in en gevoel te krijgen voor de nieuwe tijd’. In de leercirkels wordt voortdurend de Why-vraag gesteld: ‘waarom doen we zoals we doen en is dat nog steeds wel de beste en slimste manier? Wat is nu écht belangrijk, wat minder en wat niet?’

 

Onlangs ben ik een partnerschap aangegaan met Zeelenberg - Advies en Organisatie, omdat ik in staat ben creativiteit los te maken bij mensen. Ik besef dat creativiteit en innovatie het best gedijen op de rand van chaos. Het gebrek aan zekerheid en duidelijke grenzen zie ik als een kans voor experimenten en creatieve onderzoekingen. Daarmee draag ik bij aan het oprekken van de vermogens van de deelnemers van hun schilderworkshops.